top of page
b1.jpg

İnşaat Detay Raporu

Kozapark Projesi İnşaat Yapım İşleri Özeti

Aşağıdaki bilgiler Kozapark Sitesi inşaat işlerinin yapımı hakkında bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır.

Projede bulunan tüm blokların zeminlerine ait “Zemin etüt raporları” uzman kurum ve danışmalar aracılığı ile hazırlanmıştır ve tarafımızda bulunmaktadır (Raporları şirket kuralları gereği paylaşamıyoruz). Çıkan rapor sonuçlarına göre yapıların temellerinin altlarında, bloklara göre değişen sayılarda gerekli adetlerde kazık yapılarak zemin iyileştirmesi sağlanmıştır. Kazıkların derinlikleri zemine göre dükkan ve otopark bölgelerinde 12-28 mt arasında değişkenlik göstermektedir. Bloklarda ise 35 mt derinliğinde, 1 mt çapında, blok temel alanına bağlı olarak her blok için 230-250 adet civarı fore kazık yapılmıştır

Projede dökülen bütün beton formüllerinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti alınmıştır. Ayrıca kazıkların öngörülen yükü taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için kazık yükleme deneyi yapılmış ve kazıkların görevlerini yaptığı teyit edilmiştir.

Binaların statik projeleri sektörünün önde gelen firmaları ile birlikte “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine” uygun şekilde hazırlanmıştır. Bunun da ötesinde binaların depreme karşı göstereceği mukavemeti daha da geliştirmek ve genişletmek üzere uzman bir Japon firmanın önerileri dikkate alınarak hazırlanan statik projelerde çeşitli iyileştirmeler yapılmış ve son halini alıp ruhsatı alınmış ve uygulanmıştır.

Bütün binaların temeli radye temel olup kalınlıkları yapılara göre değişmektedir. Örneğin konut bloklarının temelleri 2,5 metre kalınlığındadır. Temellerde C35 (fck: 350 kg/cm2 ), ilk 6 katta C50 dayanımlı (fck: 500 kg/cm2 ) beton, sonraki katlarda C45 (fck: 400 kg/cm2 ) ve C40 dayanımlı (fck: 400 kg/cm2 ) beton kullanılmıştır ve inşaat demiri olarak da nervürlü BÇ III (fyk: 4200 kg/cm2 ) çeliği kullanılmıştır.

Projede yukarıda belirtilen yüksek katlı yapılar haricindeki alçak katlı yapıların (otoparklar vs.) temellerinde C25’den, katlarında da C30’dan az olmamak üzere değişkenlik gösteren dayanımlarda betonlar kullanılmıştır.

Sonuç olarak Kozapark projesindeki yapılar beklenen İstanbul depreminde depreme karşı iyi mukavemet gösterecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiştir

Saygılarımızla,

bottom of page